Friday, November 27, 2015

Minisathkama (මිනිසත්කම) Lyrics -[Drill Team]RAP
දෙසැම්බර විසි හය කම්පා කළා සක්වල..
දිනයක්ද නැතිවූ මිනිසත්කම ..
කුරිරුකම් වෙලිලා සිත් අද්දර..
කවුරුන්ද මිනිසා මේවා ප්‍රශ්න පත්තර.
සැඩ රැලි පහරා අනේ බේරගන්නේ..
ඔහු විලාපේ ඇසී බේරාගත්තේ..
දැක්කා ඇගේ මාලේ ,පවුකාර වාහේ ..
තල්ලු කල රැල්ලට කඩාගෙන මාලේ..
පාරේ මියගිය සිරුරු සොයමින් කෙලෙසුවා සොයුරියන්ගේ සිරුරු...

නාවේ ඇයි මිනිසත්කම ගියාද ගහගෙන දියපාරේ
සිත්මානේ මාගේ ශෝඛ සන්තාප පිරුණු ලිපිය දෙවියන්ගේ බාරේ
නොව කියන නිසාවෙන්, බලන් හැරී මදක් ජිවිත අඳුරු පාරේ
දස මසක් කුස දරා සියපුතු රැක්ක මවක්, රන්කිරි කටගෑ ඔහු වෙයි ඇයට හඳක්
නෑ ඔහුට හදවතක් , කලේ තම මවට අතවරයක්
නැහැ මගෙන්නම් අවසරයක් , හිතපන් තව සැරයක් දෙසැරයක්
කරනට පෙර මෙවැනි අපරාදයක්..
තරඟයක් , මේක අමුතු ලෝකයක් ..
අමනුස්සකම් කර ලැබෙයිදෝ සැපක්..

නෙතුපියන් හැර බලන් සිදුවන දේ මේ ලොවේ
මිහිමව අද කම්පා වී දැනෙනා රුදු බව ලොවේ
දඬුවම් කරත් නැහැ වියකෙන්නේ අමනුස් ගති මේ ලෝකයේ
සියලු දේ අතහැර විමසන් කෝ ඔබසතු ඔබේ ජිවිතේ

RAP
බඩට නොකා දරුවන් හැදුවේ මව
සෙනහස පුරවා ගත්තේ ඇස්දෙක
මේක කාපිය, මේක බිපිය , කියමින් අව නේද උබේ පසුපස
හෙලුවත් දහදිය මව විය දෙදෙනාම සිය දරුවන් කර දඬු උස වුනු කල
අතහැර හැර යයි දුකක් නැතුවම වාගේ, දෙමව්පියන් උරුමද මහලු මඩමකට
පින්විය යුතුයි උඹව කළු ගඟට , දුක් විය යුතුයි උඹව මඩමකට
අතහැර නොගියා ඒ මව , ඒ බව දැනදැන  අතහැරියේ ඇයි ඇය
මේක පාරන ඇගේ තරහව මේවා දැක , අහංකාර හිත කුරිරු අදහස් උබ
පෑරුවත් දෙමව්පියන්ගේ ඒ සිත , ප්‍රශ්න කරපන් උඹ උඹේ හෘද ශාක්ෂිය
වාසිය මුල්කරගෙන කාසිය ,  කිරිපෙව් මව වෙලා බිරිඳගේ දාසිය
මේ ඇයි කිමදැයි, ඈ දෙවියන් සේ සැලකිය යුතු නොවේදැයි
 වලලුවාද මිනිසත්කම,දුර්ගන්දය හමයි දසත
කුරිරු කම , නෙත් පියන් දුක්වියන් හිත් තදකරන්
ඉනු එපා තවදුරටත් ඇරපන් නෙතුපියන්

ගිනිජාලා කුරිරු කම් කොහොමද උහුලන්නේ මේ ලෝකේ
මේ අවදානම් මා එලිය බැලූ ලෝකය
නෙතුපියන් හැර බලන්......

 බලන් බලන් අපි අඳුරේ, මිනිසුන් මරායයි නිදිපැදුරේ
සෙලවූ ලෙය සයුරක් වාගේ මිනීද
කහවත්තේ මිනීද ගොඩගන්නේ

දසමාසේ උරෙඛත්වා..
රැක බලාගන්නේ අවසන් හුස්ම දක්වා

උද්දිකාරෝ අලින්ගිත්වා..
හද වඩා සැප සම්පත් දී මග පෙන්වා

උන්නේ දෙමව්පියන් මහලු මඩමේ
තනිකලත් ආසිරි පතනෙමි පුතුනේ
ඇඩුනේ දුකට නෑ වෛර කෙරැවේ

නෙතුපියන් හැර බලන් සිදුවන දේ මේ ලොවේ
මිහිමව අද කම්පා වී දැනෙනා රුදු බව ලොවේ
දඬුවම් කරත් නැහැ වියකෙන්නේ අමනුස් ගති මේ ලෝකයේ
සියලු දේ අතහැර විමසන් කෝ ඔබසතු ඔබේ ජිවිතේ

සියලු දේ අතහැර විමසන් කෝ ඔබසතු ඔබේ ජිවිතේ........................................

ගායනය- Drill team


                               Download Minisathkama mp3

No comments:

Post a Comment